HAYATA TERSTEN BAŞLAMAK

2007-06-29 23:35:00

                                                          

Yaşamın en tatsız tarafı sona eriş şeklidir.
Şüphesiz ki yaşamı tersten yaşamak daha güzel
hatta mükemmel olurdu.
Nası
l mı?

Cami'de uyanı
yorsunuz. Bir tahta sandık içersinde,
herkes kar
şınızda saf durmuş, iyiliğinize dua ediyor ve tüm haklar
helal edilmi
ş vaziyette.
Tabuttan doğ
ruluyorsunuz, yaşlı, olgun ve ağırbaşlı
olarak. Herkes etrafı
nızda, büyük bir itibar,
iltifatlar, çocuklar, torunlar hepsi hazı
r.
Arabanı
za kurulup evinize gidiyorsunuz.
Doğ
ar doğmaz devlet size maaş bağlıyor, aylık veya
üç ayda bir maa
şınızı alıyorsunuz.
Ne güzel, hazı
r maaş, hazır ev...
Altmış
lı yaşlara kadar herşey garanti, huzur
içinde ya
şıyorsunuz.
Sağ
lığınız gittikçe düzeliyor
Kaslar güçleniyor, kuvvetleniyorsunuz.
Bir gün çalış
mak istiyorsunuz ve işe ilk
ba
şladığınız gün size hoşgeldin hediyesi olarak bir plaket ve altın kol
saati veriyor patronunuz..
Ve Genel Müdürlük veya bunun gibi yüksek bir
makamdan tecrübeli bir insan olarak i
şe
ba
şlıyorsunuz.
Herkes kar
şınızda elpençe divan...
Vücudunuzda da bazı
hoşa giden hareketler de
ba
şlıyor.
Gittikçe zayı
flıyor forma giriyorsunuz
Diğ
er hormonal Aktiviteler artıyor, fevkalade.....
Aman ne güzel günler ba
şlıyor...
Derken birgün patron size artı
k Üniversiteye gitsen
daha iyi olur diyor.
Bu arada Babanı
z ortaya çıkmış, "fazla çalıştın"
diyor "artı
k eve dön, işi bırak, okumaya başla,
harçı
lığın benden olsun..."
Keyfe bakar mı
sınız ?
Okuduğ
unuz dersler gittikçe kolaylaşıyor
Ekmek elden su gölden bir dönem ba
şlıyor.
Partiler, Diskotekler, Kı
zların sayısı artıyor.
Derken Anne ve Babanı
z sizi götürüp getirmeye
ba
şlıyor, araba kullanma derdi de yok artık...
Günün birinde sizi okuldan da alı
yorlar, "evde
otur, keyfine bak, oyuncalakları
nla oyna" diyorlar...

Mamanı
z ağzınıza veriliyor, zaman zaman altınızı
bile temizliyorlar, hatta bu durum alış
kanlık
yaratı
yor ve hiç tuvalet kullanmamaya başlıyorsunuz.
Derken Anneniz bir gün size süt verme kararı

alı
yor ve başka bir keyifli dönem başlıyor.
Mama artı
k her yerde, her an ve en taze şeklinde
hazı
r.
Bir gün karanlı
k ılık ve sıcak bir ortama
giriyorsunuz.
Beslenmek için ağ
zınızı açmaya dahi gerek yok, bir
kordondan besleniyor sı
cacık yumuşacık gürültü ve patırsız
bir ortamda ya
şıyorsunuz.
Küçülüyor, küçülüyor, ufacı
k bir hücre halini
alı
yorsunuz.
Ve günün birinde müthis keyifli bir orgazm ile hayatiniz
bitiyor....
CAN YÜCEL

1
0
0
Yorum Yaz